MŰVÉSZI HITVALLÁS

Képzőművészeti tevékenységem a „hagyományosnak” tekinthető térplasztikákból kiindulva egyre inkább az installáció műfaja felé irányult. A plasztikák léptékének növelése alkalmat ad a nézőnek arra, hogy fizikálisan is belekerülhessenek a tárgyakba. Az installációkban a szobrászati elemeket gyakran többféle műfaj (fotó, video) kombinációjával együttesen alkalmazom. A különböző műfaji eszközök használata lehetőséget biztosít a komplex jelentéstartalmak gazdagabb és adekvátabb kifejezésére.
Hangsúlyos szerepet tölt be a nézők bevonása, részvétele, amely a „mű” egyik meghatározó, lényegi részévé vált.
Munkáimra jellemző (pl.:Meat Channel, Relax, Konténer, Urban Gardens, Falkamodul, Spacecraft című installációk) hogy, megváltoztatják a kiállítótér hagyományos funkcióját, és a galéria terét interaktív közeggé alakítják át. Általuk a befogadó nem a megszokott módon szemléli a műveket, hanem elkezdi használni a tárgyakat és az őket körülvevő teret.
Szándékom, hogy – feloldva a néző és a résztvevő közti éles határvonalat – bevonjam a közönséget, s így interakcióba, közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek a képzőművészeti alkotásokkal. Célom, hogy még specifikusabb szituációkat teremtsek, melyekben a kiállítás látogatói még több teret és lehetőséget kapnak a kommunikációra.